suplement2

lwowskie

W roku 2016 minęło 105 lat od przyjętej do obchodów jubileuszowych przez UDT daty utworzenia polskiego dozoru technicznego. Nadchodzi czas pogłębienia pojęcia okresu i zakresu rozpoczęcia działalności   stowarzyszenia dozoru technicznego na ziemiach Rzeczpospolitej. Legendarnym terminem rozpoczęcia działalności dozorowej przez polskich inżynierów  będzie dzień 3 maja 1878 r. , Adam Nadachowski  jako wiedeński inspektor dozoru kotłów staje się członkiem lwowskiego Towarzystwa Politechnicznego. Staramy się na podstawie ciągle jeszcze odkrywanych starych dokumentów, uzupełniać i aktualizować  wiedzę, głównie o ludziach godnych przypomnienia młodemu pokoleniu „Dozorastów”.

Rozdział 2-

Główne ośrodki  przemysłu na Podkarpaciu w  statystyce Rzeczpospolitej

Statystyka z roku 1932 zapowiadała  w  przemyśle rozwijający się kryzys w gospodarce nie tylko Rzeczpospolitej ale i innych krajów.  Zestawienia czynnych urządzeń z różnych województw potwierdza jednak pomyślny rozwój w okresie powojennym.

Ilość kotłów znajdujących się pod dozorem członkowskie i zleconym Stowarzyszenia Dozoru Kotłów w Warszawie na 1 stycznia 1933 r.

Warszawa m.st. -600+ 21, Woj. Warszawskie- 1563+44, Woj.Wileńskie -222+8, Woj. Wołyńskie-425+16, Woj. Tarnopolskie -610+14, Woj.Stanisławowskie-506+27, Woj. Lwowskie- 1844+59, Woj. Lubelskie – 918+9, Woj. Krakowskie- 1096+69, Woj. Kieleckie- 1772+43, Woj. Łódzkie- 1797+14, Woj. 394+Białostockie- 73…/ nie podajemy wszystkich kotłów w pozostałych województwach, traktująąc przytoczone liczby jako fragment obrazu przemysłu na ziemiach Rzeczpospolitej/ / Razem/jako podawana przez Zarząd/- 18557

Ogólna ilość dźwigów zarejestrowanych w dniu 1 stycznia 1932 r. wynosiła 1221

w ciągu roku przybyło                                      66

zatem w dn. 31.XII. 1932 było pod

dozorem dźwigów                                          1287

rokbudnaglowek

rokbud2Dozorem technicznym były objęte badania turbin, silników Diesla i innych maszyn cieplnych. Szczególnie badano maszyny sprowadzane z firm niemieckich.diesel