zz.Bibliografia

literatura290

1. Andrusiewicz Andrzej – Polska i jej wschodni sąsiedzi Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004

2. Armstrong Karen – Historia Boga Wyd.Prima Warszawa 1995

3. Balińska-Wuttke Krystyna – Woda i skały PZWS Warszawa 1973

4. Bańka Józef-  HUMANIZACJA TECHNIKI Wydawnictwo „Śląsk” Katowice1976

5. Barucki Tadeusz-  Architektura Polska –Arkady 1985

6. Bazylow Ludwik – Polacy w Petersburgu Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław 1984

7. Bell P.A, Greene, Th.C, Fisher J.D, Baum A – PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKA Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2004

8. Bohunow Serhij, Gajowniczek Zuzanna, Gronek Bernadetta, Kułakowski Petro, Mierecki Piotr, Prystajko Wołodymyr, Pszennikow Ołeksandr, Szapował Jurij, Tucholski Jędrzej, Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata – Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku t.4 cz.1 Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych Instytut Pamięci Narodowej –Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Warszawa 2005

9. Bohunow Serhij, Gajowniczek Zuzanna, Gronek Bernadetta, Kułakowski Petro, Mierecki Piotr, Prystajko Wołodymyr, Pszennikow Ołeksandr, Szapował Jurij, Tucholski Jędrzej, Winiarczyk-Kossakowska Małgorzata – Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku t.4 cz.2 Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych Instytut Pamięci Narodowej –Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Instytut Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Warszawa 2005

10.Burchard Przemysław Węgry Wiedza Powszechna 1988

11. Cichocki Stanisław – Sokalszczyzna w dobie powstania styczniowego Nr. 26 ZIEMIA SOKALSKA Sokal 15.01.1936

12. Ciepielewski Andrzej – Podstawy gospodarowania wodą Wydawnictwo SGGW Warszawa 1999

13. Goldgart Stella, Kaplitowa Małgorzata, Semkowicz Anna, Szczerbińska Helena , Szemioth Aleksandra, Winiarska Agnieszka – Związek Sybiraków Oddział w Krakowie 1995

14. Cravetto Enrico, Trevisan Corrado – Wielka Encyklopedia Medyczna 2011 Editorial Planeta De Agostini SA

15. Czopek Sylwester Rzeszów-Rzeszowszczyzna MITEL Rzeszów 2010 Warszawa 2009

16. Dabulewicz- Rutkowska Jadwiga –Poezja, proza i dramat Pamiętniki nastolatki                     Lwów 1939-1941-             „W KOLORACH TĘCZY „ Oficyna Artystyczno-Wydawnicza Jan Akkielaszek Wrocław 1998

17. Daukszewicz Krysztof- Pamiętnik IV Rzepy Bellona SA

18. Dougans Inge- Refleksologia Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2012

19. Dybowski Roman-  SIEDEM LAT W ROSJI I NA SYBERJI(1915-1921) –Nakł. Gebethnera i Wolffa Warszawa 1922

20. Dylewski Adam -Miasta Marzeń Lwów Wyd. Mediaprofit Warszawa 2009

21. Franks Felix -Woda PWN Warszawa 1988

22. Gancarski Jan-  Dzieje Podkarpacia t. VI Mintel Rzeszów Krosno 2001/2002

23. Grzyb Hieronim, Kocan Tomasz, Rytel Zygmunt – Melioracje – PWRiL-Warszawa-1982

24. Habela Jerzy, Kurzowa Zofia Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 r. – Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 1989

25.Hecker Katrin i Frank -Atlas ptaków Wydawnictwo RM, Warszawa 2012

26. Heidrich Zbigniew, Siudalski Stefan Jerzy – WODA NA DZIAŁCE I W DOMU Murator Warszawa 1990

27. Herbert Zbigniew – Herbert nieznany. Rozmowy by Katarzyna Herbertowa, Halina Herbert-Żebrowska & Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2008/12

28. Herbert Zbigniew POEZJE Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1998

29. Herbert Zbigniew -WĘZEL GORDYJSKI Biblioteka „ WIĘZI’ Warszawa 2001

30. Hereżniak Marta Marka Narodowa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011

31. Hryciuk Grzegorz-  Polacy we Lwowie 1939-1944 Wydawnictwo ”Książka i Wiedza” Warszawa 2000

32. Jarosińska Małgorzata -Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie (1912-1939) MITEL Rzeszów 2005

33. Jarosińska Małgorzata RZESZÓW międzywojenny w obiektywie zakładu ”E. Janusz” Wydawnictwo LIBRA Rzeszów 2010

34. Jaworski Edward -LWÓW Losy mieszkańców i żołnierzy Armii Krajowej w latach 1939-1956 Oficyna Wydawnicza „Ajaks” Pruszków 1999

35. Kant Immanuel-  Krytyka czystego rozumu Wydawnictwo ANTYK Kęty 2001

36. Kądziela Paweł Herbert Zbigniew Węzeł Gordyjski Biblioteka ”WIĘZI” Warszawa 2001

37. Kiryka Feliks-  MIELEC Studia i materiały z dziejów miasta i regionu T.3 „Resovia” Wydawnictwo Rzeszowskich Zakładów Graficznych 1994

38. Klatka Zygmunt – MIELEC Dzieje miasta i regionu T.1         Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie-1984

39. Klimecki Michał-  Lwów 1918-1919 Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 1998

40. Kobojek Elżbieta, Kobojek Sławomir –Kresy najpiękniejsze miejsca i budowle  Wydawnictwo Dragon   Sp. z o.o. Bielsko –Biała , 2011                                                                                                                                                         41. Kocoł Rafał – Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945 MITEL Rzeszów 2007

42. Kondracki Jerzy Geografia regionalna Polski PWN Warszawa 2009

43. Kral Leon  -Elementy Budownictwa Przemysłowego t. II PWN Warszawa 1984

44.Krajewski Adam – Lwowskie Przedmieścia nakł. Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa –Lwów 1909

45. Kuca Jan-  Opowieści Jarosławskiego Zasania Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu Rzeszów 2009

46. Kulczyk Jan, Winter Jan – Śródlądowy transport wodny Wrocław 2003

47. Kurzowa Zofia – Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku PWN Warszawa –Kraków 1985

48. Lanckorońska Karolina – Wspomnienia wojenne –Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 2001

49. Lacoste Yves  -Woda w świecie Wielkie wyzwanie dla ludzkości Larousse Polska-Wrocław 2003

50. Lang Karol – Kalendarz naukowy 1865– księgarnia Braci Jeleniów Przemyśl

51. Lwowicz M.I – Zasoby wodne świata PWN Warszawa 1979

52. Łozińska Maja, W ziemianskim dworze Wydawnictwo NAUKOWE PWN Warszawa 2010

53. Majka Jerzy – Garnizon Rzeszów w latach 1918-1939 Wydawnictwo LIBRA Rzeszów 2005

54. Malczewski Jan – Obecnie dzielnice Rzeszowa Rzeszowskie Zakłady Graficzne Drukarnia w Łańcucie 1989

55. Matricon Jean – WODA CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO Gruner + Jahr Polska –Warszawa-2002

56. Nicieja Stanisław Sławomir, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie- Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1988

57. Nicieja Stanisław Sławomir – Cmentarz Obrońców Lwowa Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich –Wrocław 1990

58.Olkuśnik Magdalena,Stachowski Michał, Wójcik Elżbieta, WIELKA HISTORIA ŚWIATA t.12 FOGRA OFICYNA WYDAWNICZA Kraków 2006

59. Overrman Michael  – Woda PWN Warszawa 1977

60. Pawlikowski Michał – PAMIETNIKI Medyka-Kraków –Zakopane Wydawnictwo Literackie Kraków 1997

61. Pawłowski Edward, Wawer Zbigniew– LOSY POLSKI I POLAKÓW w okresie II wojny światowej Bellona Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

62. Pomianowski Karol – Budownictwo wodne Kom. Wyd. Bratniej Pomocy Studentów Pol. Warszawskiej-Warszawa -1923

63. Pomianowski Karol-  Zbiorniki i zapory Cz.1 Kom. Wyd. Bratniej Pomocy Studentów Pol. Warszawskiej-Warszawa -1934

64. Pomianowski Karol – Hydrologia Cz.2 Kom. Wyd. Bratniej Pomocy Studentów Pol. Warszawskiej-    Warszawa -1934

65. Pomianowski Karol- Zbiorniki i zapory Cz.2 Kom. Wyd. Bratniej Pomocy Studentów Pol. Warszawskiej-Warszawa -1937

66. Pomianowski Karol – Hydrologia Cz.3 Kom. Wyd. Bratniej Pomocy Studentów Pol. Warszawskiej-   Warszawa -1939

67. Rakuś Anna, Szymańska-Kujawa Urszula – Ścieżka nadrzecznych skarbów wyd. EDYTOR Rzeszów 2011

68. Ruszel Krzysztof – WESELE Materiały z konferencji Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem MITEL Rzeszów

69. Schenk Dieter-  Noc Morderców Każń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej –WYSOKI ZAMEK Kraków 2011

70. Skrzypek Andrzej – Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów PWN Warszawa 1989

71. Solecki Sławomir-  SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE W PROCESIE ZMIAN PODKARPACIE NA TLE KRAJU-Wydawnictwo Uniwersytetu rzeszowskiego Rzeszów 2011

72.Sołtyk Katarzyna, Głosy ptaków MULTIKO Oficyna Wydawnicza Warszawa2011

73. Stannar Dorothy, Bell Brian – Egipt Mediaprofit Sp. z o.o. Warszawa 2005

74. Stopyra Maria-  Szlachta w blasku chwały Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 2010

75. Strzałko Jan i Mossor- Pietraszewska Teresa Kompendium wiedzy ekologii PWN Warszawa 2003

76. Suchy Maria – Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2003 roku Biblioteka monitoringu środowiska Rzeszów 2004

77. Tokarczuk Olga – BIEGUNI Wydawnictwo Literackie Kraków 2007

78. Tokarczuk Olga – Prowadź swój pług przez kości umarłych Wydawnictwo Literackie Kraków 2009

79. Wawszczak Zbigniew – TAM BYŁ NASZ DOM Wydawnictwo CARPATHIA Rzeszów 2010

80. Wawszczak Zbigniew-  W kabinie Łosia i Wellingtona RSW ”PRASA-KSIĄŻKA- RUCH” Krajowa Agencja Wydawnicza Rzeszów 1986

81. Weretiuk Oksana, Wolski Jan, Jaśkiewicz Grzegorz, Pogranicza kulturowe Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka „Frazy” Rzeszów 2009

82. Wędziagolski Karol – Pamiętniki wojna i rewolucja kontrrewolucja bolszewicki przewrót warszawski epizod Gryf Warszawska Oficyna Wydawnicza 1989

83. Włodarkiewicz Wojciech – Historyczne bitwy Lwów 1939 Bellona Warszawa 2077

84. Wolański Napoleon-  Ekologia człowieka t.2 Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2008

85. Zieliński Krzysztof – LEKSYKON Drewnianej Architektury sakralnej Podkarpacia T.II M- Ż wyd. PROCARPATIA Rzeszów 2011

April September 2013                                                                                                                             – Anstadt Milo – Dziecko ze Lwowa Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2000                                                                                                                                                           – Baker Thomas Lindsay Historia najstarszych polskich osad w Ameryce Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1981                                                                        -Bazylow Ludwik Historia Rosji Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1985              – Bednarski Leszek Mała Encyklopedia Sportu Wydawnictwo ”Sport i Turystyka” Warszawa 1985                                                                                                                                        – Bednarski Leszek Mała Encyklopedia Sportu  L-Ż Wydawnictwo ”Sport i Turystyka” Warszawa 1987                                                                                                                                       – Bielawski Józef Mały Słownik Kultury Świata Arabskiego Wiedza Powszechna Warszawa 1971                                                                                                                                         – Budrewicz Tadeusz, Bukowski Paweł, Stachura-Lupa Renata UPOMINKI OD NARODU Wydawca Muzeum Marii Konopnickiej Żarnowiec 2010                                                             – Bystrzycka-Kozera , Strzępek Anna, Tuczyńska Jadwiga TAK BYŁO… Sybiracy Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów Kraków2001

– Collins Andy – Trzynastu jeźdźców apokalipsy VIDEOGRAF Katowice 2007

– Czernecki Roman Z KRZEMIEŃCA, BORYSŁAWIA INSTYTUT WYDAWNICZ PAX , WARSZAWA 1998

-Davies Norman Boże Igrzyska Historia Polski t. I Wydawnictwo Znak Kraków 1990

Davies Norman Boże Igrzyska Historia Polski t. II Wydawnictwo Znak Kraków 1991

Davies Norman Powstanie 44 Wydawnictwo Znak Kraków2004                                                                                                                    – Davies Norman Europa między Wschodem a Zachodem Wydawnictwo Znak Kraków 2007

Davies Norman-Orzeł biały, Czerwona gwiazda Wydawnictwo Znak Kraków 1997

Davies Norman Zaginione królestwa Wydawnictwo Znak Kraków 2010

Derdej Piotr DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE  TOM16.  KOŚCIÓŁ, CERKIEW, SYNAGOGA Wydawca Edipresse Polska, Bellona SA  Warszawa 2013  SA.

– Działowski Mieczysław Siła słowa Magia flesza Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2011

– Ganrcarski Jan Dzieje Podkarpacia t .III Mitel Krosno 1999

– Ganrcarski Jan Dzieje Podkarpacia t .VII Mitel Krosno 2003

– Gregory Philippa Czerwona królowa  Wydawnictwo ”Książnica” Katowice 2010

– Grocki Romuald – Vademecum zagrożeń DOM WYDAWNICZY BELLONA Warszawa 2003

– Hecker Karin i Frank Atlas ptaków. Poradnik obserwatora – Wydawnictwo RM Warszawa 2012

– Heller Michał Siódmy Sekretarz  FIS Lublin 1993

– Heller Michał, Życiński Józef PASJA I WIEDZA PETRUS Kraków 2010

– Heller Michał TEOLOGIA I WSZECHŚWIAT  Wydawnictwo Biblios 2012

– Heska-Kwaśniewicz Antologia Dzienników i Pamiętników Wydawnictwo „Książnica” Katowice 1999

– Grzelak Czesław WRZESIEŃ 1939 NA KRESACH W RELACJACH Wydawnictwo NERITON Warszawa 1999

– Jamróz Anna, Olkuśnik Magdalena, Wójcik Elżbieta Wielka Historia Świata t.10 OFICYNA WYDAWNICZA KRAKÓW 2006

-Jasienica Paweł RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW Dzieje agonii Czytelnik Warszawa 1996

– Koper Sławomir DWUDZIESTOLECIE MIEDZYWOJENNE TOMY 1-14  Wydawca  Edipresse Polska SA, Bellona SA  Warszawa 2013

– Kuncewiczowa Maria Listy do Jerzego Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1988

– LITYŃSKI MICHAŁ PAMIATKOWY OPIS TEATRU MIEJSKIEGO WE LWOWIE.                   Październik 1900 r. LWÓW NAKŁADEM AUTORA z DRUKARNI E. WINIARZA                                                                                  

– Łojek Jerzy Potomkowie Szczęsnego dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921 Wydawnictwo Lubelskie 1980                                                                                                               – Łozińska Maja W ziemiańskim dworze PWN SA Warszawa 2010                                                                                                                                                             – Łożański Jan: Orzeł z Budapesztu. Wspomnienia kuriera KG AK Wydawca Demart Warszawa 2012                                                                                                                                        – Mac Stanisław KSIĘGA JUBILEUSZAWA Agencja Wydawnicza JOTA Rzeszów 2010                                                                                                                                                             – Malinowski Bronisław Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Wydawnictwo literackie Kraków 2002                                                                                                                          – Marrs Jim  ONI rządzą światem tajna historia łącząca Komisję Trójstronna wolnomularstwo i piramidy egipskie Wydawnictwo JEDEN ŚWIAT Warszawa 2005                                                                                                                                                            – Medyński Aleksander Ilustrowany przewodnik po Cmentarzu Łyczakowskim odbito w „Drukarni Polskie” B. Wysłoucha we Lwowie 1937                                                                                                                                                                                                    –  Moers Walter Miasto  Śniących Książek Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o. Wrocław 2006

-Nahlik Andrzej Jan, Julian Lot ku wolności. Wspomnienia pilota 308 Dywizjonu Krakowskiego Oficyna Wydawnicza RYTM Warszawa 2012

– Nicieja Stanisław S. Kresowa Atlantyda. Tom 1. Historia i mitologia miast kresowych Wydawnictwo MS Opole 2012

– Nicieja Stanisław S. OGRÓD SNU I PAMIĘCI Wydawnictwo MS Opole 2011

– Nicieja Stanisław S Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta Wydawnictwo TERRA NOWA, Warszawa 2001

-Olejko Andrzej KARPACKA WOJNA TRZECH CESARZY Wydawnictwo ”Carpath2013ia” Rzeszów 2013-09-10

– Olkuśnik Magdalena Wielka Historia Świata t.8  OFICYNA WYDAWNICZA KRAKÓW 2006

Olson Lynne i Cloud Stanley SPRAWA HONORU AMF+ ALBATROSN Wydawnictwo A. Kuryłowicz Warszawa 2004     –

Olszański Tadeusz  Stanisławów jednak żyje Wydawnictwo Iskry warszawa2010

 – Osadnik Hubert, Wesołkin Wojciech Osobliwości Bieszczadów Wschodnich Libra Sp. z o.o. 2005

– Pajewski Janusz Pamiętnik Księżnej Marii Zdzisławowej Lubomirskiej Wydawnictwo Poznańskie Poznań 1997

-Pawłowska Teresa Moje powojenne łagry Wydawnictwo LTW Łomianki 2012

– Popow Jerzy Sportowe wspomnienia Zbigniewa Gibały od wolsztyńskiego pyry do rzeszowskiego krzoka Wydawnictw przyjaciół Rzeszowa seria RESOVIANA Rzeszów 2013

– Roman Andrzej Reflektory na sport– Wydawnictwo ”Sport i turystyka” Warszawa 1969

– Skibniewski Andrzej: Rubinowa broszka. Lwowska historia w listach opisana Wydawnictwo Poligraf Brzezia Łąka 2012

– Seghers Anna umarli pozostają młodzi Czytelnik Warszawa 1980

– Serczyk Władysław Andrzej Katarzyna II Wydawnictwo Puls Londyn 1995

– Stachowski Michał, Wójcik Elżbieta Wielka Historia Świata t.11 OFICYNA WYDAWNICZA KRAKÓW 2006

– Stachniak Ewa Katarzyna Wielka Gra o władzę Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Kraków 2012

– Szczepłek Stefan DEYNA, LEGIA I TAMTE CZASY Wydawnictwo Marginesy Warszawa2012

– Szkutnik Janusz, Świeboda Józef  Almanach podkarpacki 2000 Wydawnictwo Akces Rzeszów 1999

– Szolginia Witold TAMTEN LWÓW My, Lwowianie SUDETY OFICYNA WYDAWNICZA Wrocław 1993

– Szolginia Witold TAMTEN LWÓW Życie miasta SUDETY OFICYNA WYDAWNICZA Wrocław 1994

– Szujecki Krzysztof  DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE  TOM15 SPORT Wydawca Edipresse Polska, Bellona SA  Warszawa 2013 

– Tatarkiewicz Władysław DZIEJE SZEŚCIU POJĘĆ Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1976

– Tarka Krzysztof Generał Wilk. Aleksander Krzyżanowski – komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK Wydawnictwo LTW Łomianki 2012

– Tarnowska Maria : Przyszłość pokaże…Wydawnictwo LTW Łomianki 2012

-Tarnowski Andrew Ostatni mazur Wydawnictwo W.A.BWarszawa2008

Tołstoj Lew Dzieła Wybrane PIW WARSZAWA 1979

– Tokarski Jacek ilustrowany przewodnik po zabytkach Ukrainy Buchard Edition  W Warszawa 2000

– Torańska Teresa BYLI Świat Książki Warszawa  2006

– Torańska Teresa SĄ Świat Książki Warszawa  2007

– Torańska Teresa  ONI cz.1 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012

– Torańska Teresa ONI cz.2 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012

– Torańska Teresa ONI cz.3 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012

– Tyrowicz Maria Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939 Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1991

– Wasylewski Stanisław LWÓW Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1990

– Woolley Dan z Schumann Jennifer  NIEWZRUSZONY Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom 2012

– Wriht Ed  Największe skandale  Polityka. Finanse .Obyczaje. Bellona S.A. Warszawa 2008

WWW.gazeta.pl

Zieliński Wiesław Bagno  RS DRUK Rzeszów 2011

– Zweig Stefan Maria Antonina Wydawnictwo „Śląsk” 1984

– Żera Karol Vorago rerum Torba śmiechu Groch z kapustą A każdy pies z innej wsi… Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1980

– Żilcow L., Mormuł N. Osipienko L. – Podwodne dramaty COBRABiD UNI-DRUK Wydawnictwo & Drukarnia Poznań 1995

– Żygulski Kazimierz Jestem z lwowskiego etapu… Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 1994

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s