Tsunami

 

 Woda, która spływa potokiem ze zbocza, zawiera energię potencjalna i kinetyczną  zmienianą przez przemyślne urządzenia na energię mechaniczną. Dostępna i wykorzystywana  nieregularna energia wiatrowa oraz ograniczona, lecz łatwa do przemieszczenia energia zwierzęca stanowiły uzupełnienie głównego źródła energii mechanicznej, którym były młyny wodne.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku młynarstwo w przemyśle galicyjskim niezaprzeczenie zajmuje pierwsze miejsce. Technologie mechaniczną stosowaną ówcześnie zestawia Tadeusz Fiedler w artykule zamieszczonym w czasopiśmie Dźwignia z 1882 r.

Technologia mechaniczna młyna wodnego

  Przez III wieki, sto lat i kilka sekund jest publikacją pisaną bez użycia pióra. Materiały zbierane do publikacji Podkarpacie dozorowania technicznego sto lat ujawniły rozległe dziedziny życia i działania ludzi związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń, których synteza może stanowić ciekawy przyczynek do pogmatwanej historii rozwoju przemysłu na tym obszarze. Kronikę dalszych poszukiwań postaram się przedstawić na kolejnych stronach publikacji. Przedstawianie rozpoczynam od przywołanie projektu spisu treści, który nie został wykorzystany w publikacji Podkarpacie dozorowania technicznego sto lat.      

Spis projekt

Politechnika Lwowska

Politechnika Lwowska

W 1877r. według projektu i pod nadzorem profesora Zachariewicza z Lwigrodu Juliana ukończono budowę gmachu głównego Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

Szkoła Politechniczna we Lwowie fot.1888r.

Tsunami może osiągać wysokość ok. 400 m i długość fali nawet 200 km. Powódz na Podkarpaciu osiąga mniejsze rozmiary ale skutki bywają tragiczne. Na przestrzeni trzech wieków poszukujemy śladów myślenia i pomysłów na wykorzystanie zasobów wodnych i zapobieganiu katastrofom powodowanym przez jej nadmiar . Znany od starożytności sposób przeciwdziałania temu zjawisku to drenowanie ziemi bądż na powierzchni, za pomoca kopania rowów, ktore wówczas odgrywaja rolę odwrotną niz kanały nawadniające, badż za pomocą drenów wkopanych w ziemię.